Laatste wedstrijd

Zaterdag, 3 juni j.l. heb ik, als bondscheidsrechter, mijn laatste officiële korfbal wedstrijd voor het
K.N.K.V gefloten.

In 1972 begonnen, draag ik na 51 jaar mijn taak over aan een nieuwe jongere generatie van C.K.V.
Nieuwerkerk. Heel veel verenigingen, velden en zalen heb ik in Nederland bezocht. Hoeveel
wedstrijden ik heb gefloten, heb ik nooit precies bijgehouden.(dit seizoen waren het er 25)
Maar altijd heb ik het met plezier gedaan. Eigenlijk was ik 7 jaar geleden al gestopt om te fluiten.
Maar de aanwijzing regels om te fluiten, werden door de bond toen versoepeld. Men kon en nog
steeds, zelf wedstrijden uitzoeken in eigen regio. Daar heb ik gebruik van gemaakt.

Mijn laatste wedstrijd gisteren, was in hoofdklasse D-pupillen, Albatros D1 – PKC D1. Uitslag 13-8.
Een leuke en sportieve wedstrijd, waar ik met een goed gevoel afscheid van heb genomen.
En om nu echt mijn korfbalschoenen voor goed “aan de wilgen op te hangen”, zie je mij misschien af
en toe nog wel eens een jeugdwedstijd fluiten, bij C.K.V. Nieuwerkerk.

Met een hartelijke sportgroet,

Leen Vogelaar.