Kangoeroe Klup

Wat is een Kangoeroe Klup?

De Kangoeroe Klup is een sport- en spelaanbod met een knipoog naar het korfbal wat aangeboden wordt aan kinderen in de leeftijd van 3,5 tot en met 6 jaar. De Kangoeroe Klup houdt in dat kinderen op een vriendelijke manier leren bewegen en in contact komen met andere kinderen, de bal en de korfbalsport.
De naam Kangoeroe Klup is gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met de vaardigheden die horen bij de korfbalsport zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht.
Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel – een veilige en warme plaats – voor onze jongste leden!
Wanneer en waar trainen we?
Er wordt ongeveer 1x in de twee weken op zaterdag een uurtje getraind. De trainingen zijn op sportpark de Kleine Vink
In de wintermaanden (november t/m maart) trainen we binnen in de sporthal. Alle andere trainingen vinden buiten plaats. Als het weer erg slecht is, trainen we gewoon binnen!
Een vriendje of vriendinnetje is altijd welkom!

Op de volgende zaterdagen gaan  de kangoeroes weer (binnen) trainen van 08:30 – 09:20 uur

!!! ZATERDAG 19 NOVEMBER GEEN KANGOEROE TRAINING !!!

19 november (gaat niet door!) 4 februari
3 december (Pietertraining) 18 februari
17 december 18 maart
7 januari 8 april
21 januari

Zijn er nog vragen?