Het Bestuur

 • Arjan Dijkshoorn

  Voorzitter

 • José Potuyt

  Secretaris

 • Rob van Sprang

  Penningmeester

 • Jolanda Veens

  Vrijwilligerszaken

 • Emmo van Herk

  Algemeen lid, portefeuille Beheer

 • Ronald Verbeek

  Algemeen lid, portefeuille TC & JTC

 • Sander Thomas

  Algemeen lid, portefeuille Horeca

HET BESTUUR

CKV Nieuwerkerk heeft een bestuur, diverse commissies en vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit zeven personen, namelijk: een voorzitter, penningmeester, secretaris, vrijwilligers coördinator en drie algemene bestuursleden. De algemene bestuursleden zijn tevens portefeuillehouder van één of meerdere commissies en staan in nauw contact met de betreffende personen. Het bestuur vergadert iedere maand.

Voor alle vragen, ideeën, suggesties of tips aan het bestuur, kun je terecht bij onze secretaris, José Potuijt. Zij is bereikbaar via: secretariaat@ckvnieuwerkerk.nl

WAAR HOUDT HET BESTUUR ZICH MEE BEZIG?

Het bestuur probeert zoveel mogelijk op hoofdlijnen te besturen, enkele terugkerende thema’s zijn:

 • Ledenwerving;
 • KNKV-traject: Focus Programma;
 • Professionalisering vereniging: contact met sponsoren, gemeente en andere korfbalorganisaties;
 • Vrijwilligersbeleid;
 • Opleiding;
 • Financieel beheer.