Veilige sportcultuur!

Bij CKV Nieuwerkerk willen we graag dat iedereen met plezier kan korfballen in een veilige sportomgeving.
Dit betekent dat we er met elkaar alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

In onze vereniging is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag en wat zou het mooi zijn als we elkaar daar in vrijheid op aan kunnen/durven spreken als iemand zich toch schuldig maakt aan ongewenst gedrag.

Dat blijkt in de praktijk echter niet altijd even makkelijk!
Om die reden zijn er vertrouwenspersonen
Mocht je als lid, ouder/begeleider, vrijwilliger, supporter van onze vereniging last hebben van ongewenst gedrag, of als je denkt dat iemand anders slachtoffer daarvan is en je vindt het lastig dit te melden bij het bestuur, neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen, intern bij de vereniging, dan wel extern via de KNKV.

Vertrouwenspersonen CKV
Wie zijn nu de vertrouwenspersonen van CKV?
We hebben twee vertrouwenspersonen, een vrouwelijke en een mannelijke.
Annemarie Pierik is dit sinds vorig jaar en Alfons Flik heeft per heden de plaats ingenomen van Jan Hordijk die dit vele jaren voor onze vereniging is geweest.

Bij deze nog hartelijk dank Jan voor alle jaren dat je beschikbaar voor ons bent geweest!

Hieronder stellen Annemarie en Alfons zich kort voor:

Ik ben Annemarie Pierik-van Diest, getrouwd met Gert en we hebben drie kinderen: Jonathan, Helena en Sofia. Sinds 2015 zijn we door de kinderen wekelijks bij CKV Nieuwerkerk te vinden. Sofia en Helena spelen actief, Jonathan speelt niet meer maar is al jaren de huis-DJ tijdens de zaalwedstrijden van de selectie.
Ik werk in HR/recruitment en ben vanuit mijn werk externe vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties. Vrijwillige vertrouwenspersoon is een andere tak van sport.

Als vertrouwenspersoon voor CKV Nieuwerkerk draag ik graag bij aan het bevorderen van een veilige sportomgeving voor iedereen die een rol heeft binnen de vereniging: spelers, ouders, trainers en andere functies binnen de club.
Kort gezegd ben ik er voor je in situaties van ongewenste omgangsvormen binnen verenigingsverband. Ik bied je een luisterend oor en ben je sparringpartner om te verkennen hoe je de situatie kan verbeteren.
Elders op de website vind je meer informatie over wat de vertrouwenspersoon voor je kan betekenen. Neem gerust contact op met Alfons of mij.

Mijn naam is Alfons Flik. Ik ben 60 jaar, getrouwd met Ingrid en vader van 2 kinderen, Marlein en Kasper. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als onderwijsadviseur en interim directeur in het basisonderwijs.
In 1986 ben ik spelend lid geworden van CKV Nieuwerkerk en heb dat de nodige jaren gedaan. In die tijd heb ik vanwege mijn betrokkenheid bij de club verschillende functies uitgeoefend, zoals lid technische commissie, trainer / coach van verschillende teams en voorzitter van de vereniging.

Graag wil ik als vertrouwenspersoon bijdragen aan de veilige sportomgeving bij CKV Nieuwerkerk. Het is belangrijk dat iedereen met veel plezier in een veilige omgeving zijn of haar hobby kan uitoefenen.
Laten we hopen dat mijn rol als vertrouwenspersoon binnen de club overbodig is, maar in die gevallen dat dat niet zo is, kunt u mij altijd benaderen als luisterend oor. Samen komen we vast verder dan alleen.


Vanuit het bestuur hebben we inmiddels een werkgroep geformeerd die zich het komende jaar ook verder zal buigen over het onderwerp veilige sportcultuur. Denk daarbij onder andere aan de vragen: Hoe kunnen we (nog meer) een veilige cultuur binnen de vereniging creëren en hoe dragen we dat uit?

Al met al een heel belangrijk onderwerp, want hoe fijn is het als we onze sport met groot plezier in een veilige omgeving kunnen uitoefenen!
En tegelijkertijd zouden we ook graag zien dat die aandacht helemaal niet nodig is; dat we elkaar in vrijheid durven aanspreken op ongewenst gedrag en dat betrokkenen zelf overtuigd zijn om dat gedrag voortaan niet meer vertonen!

Vertrouwenspersonen CKV Nieuwerkerk

Annemarie Pierik-van Diest apierik@hotmail.com
Alfons Flik info@alfonsflik.nl
Vertrouwenspersoon KNKV
Anne van Veghel 026-3035470