BESTUUR

Kerst!

In een eerder stukje dat ik schreef ging het over de C van CKV. De C die ook verankerd is in de statuten van onze club.

Nu is Kerst voor velen het bekendste feest van de Christelijke kalender. Kerst wordt ook wel feest van het licht genoemd en staat voor velen ook synoniem aan gezelligheid in de donkere tijd van het jaar. Maar wat vieren we nu eigenlijk met Kerst?

Met Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Volgens de Bijbel werd Hij ruim 2000 jaar geleden geboren in een stal in Bethlehem. In Jezus kwam God zelf in de vorm van een mens naar de aarde. Hij wilde niet langer een ‘verre God’ zijn, maar een persoonlijke Vader die dichtbij de mensen was.

Voor christenen is het kerstfeest samen met Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Jezus kwam namelijk als Verlosser naar de aarde: Hij wilde het weer goedmaken tussen God en de mensen. Met Pasen vieren we dat Hij de duisternis – en zelfs de dood – heeft overwonnen

Nu besef ik dat veel leden niet in de Christelijke traditie zijn opgegroeid of anderszins onbekend zijn met de Bijbel.

Wat ik voor mijzelf zo mooi vind aan de persoon Jezus, is dat hij ondanks zijn goddelijkheid, niet ver boven de mensen stond, maar juist dienend zijn rol vervulde. Hij kwam juist op voor de zieken, de minder bedeelden. Hij was onbaatzuchtig en verdraagzaam en stelde behoeften van anderen boven die van hemzelf.

Laten we allemaal ook die rol als voorbeeld nemen. Stel jezelf niet voorop, maar wees er juist in deze, voor velen, donkere dagen voor elkaar!

“Veel warmte met kerst
vertrouwen en gezelligheid
voor het nieuwe jaar
veel liefde en geborgenheid
zoals Jezus ons heeft voorgeleefd”

Met verlichte groet,

De voorzitterdt

Meer berichten