Bestuur

Wijziging bestuur

Zoals de meesten van jullie wel vernomen hebben, vormt ons huidige bestuurslid Technische zaken Ronald Verbeek vanaf begin december de technische staf van onze selectie. Dit vanwege het feit dat de toen aangestelde trainers Jessica en Serge hun functie hadden neergelegd. Ronald doet dit overigens samen met Martijn Reijm en Mark van den Brink.
Omdat wij als bestuur menen dat bestuurslid en trainer van de selectie zijn, een verre van optimale situatie is, hebben we in goed overleg besloten dat Ronald, in ieder geval tot einde van dit seizoen, het bestuurslidmaatschap neerlegt.
Als bestuur hebben we in overleg met de commissie Technische Zaken afgesproken dat  het bestuur Matthijs Lansbergen (nu ook lid van de commissie TC) kandidaat stelt als vervanger van Ronald Verbeek. Als bestuur hebben wij het volste vertrouwen in de persoon van Matthijs.
Conform de statuten kunnen de stemgerechtigde leden van onze vereniging binnen 4 weken een tegenkandidaat stellen. Deze kandidaatstelling dient door tenminste 5 stemgerechtigde leden te gebeuren.
Indien u/jij gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid dan kunt u deze kandidaatstelling binnen 4 weken kenbaar maken bij onze secretaris.
Indien er binnen 4 weken geen reacties zijn, dan zal Matthijs Lansbergen definitief de plek van Ronald innemen.

Bron afbeelding: archief

Meer berichten