BESTUUR

Wat is CKV Nieuwerkerk voor mij?

Deze periode tussen veld en zaal geeft ons enige tijd voor bezinning. Ik neem jullie hieronder mee in wat CKV Nieuwerkerk voor mij betekent.

CKV Nieuwerkerk: Voluit Christelijke Korfbalvereniging Nieuwerkerk

Toen ik ergens in april dit jaar te kennen gaf bij het bestuur dat ik wel voorzitter wilde worden, ben ik daarna begonnen om de statuten er eens bij te pakken. Uiteindelijk zijn de statuten toch een soort van kurk waarop de Vereniging drijft.

De aanhef van de statuten geeft aan dat we opgericht zijn op 13 december 1961 en we bestaan dus inmiddels al weer bijna 62 jaar! Ik hoop dat we hier nog veel jaren aan toe mogen voegen.

Wees overigens gerust hoor; ik ga hier niet de volledige statuten met u doornemen, maar wil wel een aantal bepalingen met u delen.

Artikel 2 geeft aan dat we als doel hebben het beoefenen van de korfbalsport; nu dat zal u niet verbazen hoop ik 😉.
Opmerkelijker is artikel 3; daarin staat namelijk dat we bij het streven naar het genoemde in artikel 2, ons laten leiden door Gods woord (lees De Bijbel).
Toen ik dat las, ging ik me toch wel sterk afvragen of wij dit in de praktijk doen, en als ik een schot voor de boeg mag doen, ik denk niet dat wij hier als leden echt mee bezig zijn.
Ondanks dat ik zelf met regelmaat een kerkdienst bezoek, was mijn eerste gedachte toch om eens goed na te denken of dit artikel niet herzien zou moeten worden.
Toen ging ik echter doorlezen…. en kwam ik bij artikel 26. En wat staat daar?
“Artikel 3 en dit artikel mogen niet veranderd worden. Verandering of schrapping heeft ontbinding van de vereniging tot gevolg”.

Nu dat is in ieder geval duidelijk; dat gaan we niet doen! Deze mooie club blijft gewoon bestaan!

Wat betekent nu CKV voor mij?

Ik begin met de K van korfbal; de sport waar het allemaal om draait. Korfbal, een gemengde teamsport, die door het gemengde aspect zo’n uniek karakter creëert en ook een unieke (familie)sfeer. Laten we dit vooral behouden.
De C en V wil ik graag samen behandelen, omdat deze een grote verbinding hebben mijns inziens. Een kenmerk van een vereniging is namelijk dat die bestaat uit een geheel van leden die samen een doel proberen te behalen. En deze parallel kom je ook in De Bijbel tegen (dus toch een verbinding met artikel 3 van de statuten).
(wees overigens niet bang dat ik ga preken hoor; daarvoor moet u echt elders zijn 😉.
Toch staan er in De Bijbel veel verhalen die een parallel vormen met ons dagelijks leven. Zo nu en dan zal ik daar mogelijk toch naar verwijzen; vergeef me dat als u daar niet op zit te wachten.

Terug naar de parallel van de Vereniging met haar leden. In Romeinen 12 gaat het over het lichaam van Christus. Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam”

Als we nu voor het woord lichaam het woord vereniging invullen zie ik een mooie overeenkomst. Elk lid is een klein onderdeel en elk lid draagt op zijn/haar wijze bij in het werkend houden van de vereniging (lichaam). Als een lichaamsdeel (tijdelijk) niet goed functioneert, kan dit vervelende gevolgen hebben voor de rest van het lichaam. En vergeet niet, ook kleine lichaamsdelen kunnen een grote betekenis hebben. Denk bijvoorbeeld aan de nagel van een vinger. Heel klein, maar zonder nagels verliezen de vingers een groot deel van haar werking!

Kortom: Vereniging zijn, doen we met zijn allen. Ieder met zijn of haar inzet. Ook een kleine inzet kan hierin van grote betekenis zijn!

Met verenigde groet,

De voorzitterdt

Meer berichten