Bestuur

Contributie 2022-2023

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden de contributies voor het lopende seizoen
vastgesteld. Tijdens de laatste ALV op 30 september jongstleden heeft de vergadering besloten om
de contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 ongewijzigd te laten. Ook de shirtbijdrage en de
bijdrage in de schoonmaakkosten zijn ongewijzigd gebleven op gezamenlijk EUR 9,00 per seizoen
voor spelende leden.

De leden die voor het betalen van de contributie gekozen hebben voor automatische incasso dienen
er rekening mee te houden dat de contributie op of rond 17 oktober aanstaande van hun rekening
zal worden afgeschreven.

Voor automatische incasso geldt nog steeds de korting van EUR 2,50 per kwartaal. Deze korting geldt
alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via automatische incasso dient te
worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op
contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf 1 januari 2023 de contributie automatisch per
kwartaal incasseren.

Meer berichten