Bestuur

Contributie 2022-2023

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden de contributies voor het lopende seizoen vastgesteld. Tijdens de laatste ALV op 15 september jongstleden heeft de vergadering besloten om de contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 met 5% te verhogen. De shirtbijdrage en de bijdrage in de schoonmaakkosten zijn ongewijzigd gebleven op gezamenlijk EUR 9,00 per seizoen voor spelende leden.

De leden die voor het betalen van de contributie gekozen hebben voor automatische incasso dienen er rekening mee te houden dat de contributie op of rond 9 oktober aanstaande van hun rekening zal worden afgeschreven.
Voor automatische incasso geldt nog steeds de korting van EUR 2,50 per kwartaal. Deze korting geldt alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via automatische incasso dient te worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf 1 januari 2024 de contributie automatisch per kwartaal incasseren.

Meer berichten