Bestuur

Contributie 2021-2022 2e termijn

De leden die in het verleden gekozen hebben voor automatische incasso dienen er rekening mee te houden dat de tweede kwartaalcontributie van dit seizoen op of rond 13 december aanstaande van hun rekening zal worden afgeschreven.

Indien u nog niet gekozen heeft voor automatische incasso, kunt u nog steeds EUR 2,50 per kwartaal besparen op de contributie. Deze korting geldt alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via automatische incasso dient te worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf januari 2022 de contributie
automatisch incasseren.
Dit is niet alleen gemakkelijker, maar u bespaart bovendien EUR 10,00 op jaarbasis. Ook de administratieve verwerking van de contributie geeft ons veel minder werk en het versturen van herinneringen is niet of nauwelijks meer nodig.
Wij zouden het zeer op prijs stellen indien zoveel mogelijk leden alsnog de overstap naar automatische incasso zouden maken.

Namens het bestuur,
Rob van Sprang

Meer berichten