Bestuur

Contributie 2023-2024 – 4e termijn

De leden die in het verleden gekozen hebben voor automatische incasso dienen er rekening mee te houden dat de vierde kwartaalcontributie van dit seizoen op of rond 15 april aanstaande van hun rekening zal worden afgeschreven.

Indien alsnog gekozen wordt voor automatische incasso, geldt nog steeds de korting van EUR 2,50 per kwartaal. Deze korting geldt alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via automatische incasso dient te worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf volgend seizoen de contributie automatisch incasseren. Dit is niet alleen gemakkelijker voor jullie en bespaart bovendien EUR 10,00 op jaarbasis.

Ook de administratieve verwerking van de contributie geeft ons veel minder werk en het versturen van herinneringen is niet of nauwelijks meer nodig.

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien zoveel mogelijk leden alsnog de overstap naar automatische incasso zouden maken.

Meer berichten