Bestuur

Contributie 2022-2023 – 2e termijn

De leden die in het verleden gekozen hebben voor automatische incasso dienen er rekening mee te
houden dat de tweede kwartaalcontributie van dit seizoen op of rond 11 december aanstaande van
hun rekening zal worden afgeschreven.
Indien alsnog gekozen wordt voor automatische incasso, geldt nog steeds de korting van EUR 2,50
per kwartaal. Deze korting geldt alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via
automatische incasso dient te worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op
contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf 2024 de contributie automatisch incasseren. Dit
is niet alleen gemakkelijker voor jullie en bespaart bovendien EUR 10,00 op jaarbasis. Ook de
administratieve verwerking van de contributie geeft ons veel minder werk en het versturen van
herinneringen is niet of nauwelijks meer nodig. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien zoveel
mogelijk leden alsnog de overstap naar automatische incasso zouden maken.

Meer berichten