CKV Nieuwerkerk

CKV Nieuwerkerk

CKV Nieuwerkerk heeft een bestuur, diverse commissies en vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit zeven personen, namelijk: een voorzitter, penningmeester, secretaris, vrijwilligers coördinator en drie algemene bestuursleden. De algemene bestuursleden zijn tevens portefeuillehouder van één of meerdere commissies en staan in nauw contact met de betreffende personen. Het bestuur vergadert iedere maand.
 
Voor alle vragen, ideeën, suggesties of tips aan het bestuur, kun je terecht bij onze secretaris, Judith Janssen Vogelaar. Zij is bereikbaar via: secretariaat@ckvnieuwerkerk.nl

 

Waar houdt het bestuur zich mee bezig?

Het bestuur probeert zoveel mogelijk op hoofdlijnen te besturen, enkele terugkerende thema’s zijn:
  • Ledenwerving;
  • KNKV-traject: Focus Programma;
  • Professionalisering vereniging: contact met sponsoren, gemeente en andere korfbalorganisaties;
  • Vrijwilligersbeleid;
  • Opleiding;
  • Financieel beheer.

Bestuur

Voorzitter Alfred Huijser E-mail
Secretaris Judith Janssen  
Penningmeester Rob van Sprang  E-Mail
Vrijwilligerszaken Diederich Cornelisse   
Algemeen lid, portefeuille Beleid    
Algemeen lid, portefeuille TC & JTC Martijn Reym  
Algemeen lid, portefeuille Horeca & Beheer Vacature  

 

Ledenadministratie

Patricia van der Knaap      E-mail
Gerrit Voorenkade 14

3059VE
Rotterdam