Zaalwacht

Bij de wedstrijden van de jeugd (F, E, D, C, B en A) wordt de zaalwacht gedaan door de ouder / verzorger van de aangewezen  persoon.
Bij wedstrijden van senioren wordt een junior aangewezen. Hier dus niet de ouder / verzorger!