Bestuur, JTC en TC

Korfballen tijdens avondlockdown

Beste leden, ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden,

De Rijksoverheid maakte vrijdagavond 26 november bekend dat er in ieder geval tot 19 december 2021 niet na 17.00 uur gesport mag worden. Het debat in de Tweede Kamer van 1 december heeft niet geleid tot een ander besluit.

Na het besluit van 26 november heeft het KNKV gekeken hoe het z’n leden zoveel mogelijk mogelijkheden kan bieden om te kunnen blijven sporten. Daarover heeft het KNKV dinsdagavond de clubs geïnformeerd.

Lees in dit artikel de door het KNKV opgestelde regeling:
https://www.knkv.nl/voortgang-zaalcompetitie-2021-2022/

U bent het niet van CKV Nieuwerkerk gewend, maar wij hebben bewust even gewacht met nadere berichtgeving totdat alles helder was om dubbele berichtgeving te voorkomen. Donderdag 2 december hebben het bestuur, de TC en de JTC van CKV Nieuwerkerk met elkaar om tafel gezeten en zijn er afspraken gemaakt.

Concreet betekent de beslissing van het KNKV:

  1. Voor wedstrijdkorfbal stopt de competitie. De geplande wedstrijden kunnen in onderling overleg als oefenwedstrijden worden gespeeld. Bij Nieuwerkerk vallen de volgende teams onder wedstrijdsport: 1, 2, 3, 4, 5, 6, A1, A2, B1, B2, C1, C2 en D1.
  2. Breedtesport: Het KNKV moedigt de clubs aan de om deze wedstrijden zoveel als mogelijk door te laten gaan. In principe worden deze wedstrijden dus gewoon gespeeld als ze voor 17:00u klaar zijn. Wedstrijden na 17.00u worden in overleg met de tegenstander op een nieuw tijdstip en/of nieuwe datum gepland. Onder breedtesport vallen alle Nieuwerkerk teams die niet onder a) zijn genoemd.

We hebben als Nieuwerkerk te maken met beslissingen van andere clubs. Als Nieuwerkerk kiezen we ervoor om de breedtesport inderdaad zoveel als mogelijk door te laten gaan en om de wedstrijden van de wedstrijdteams zoveel mogelijk te spelen als oefenwedstrijd. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van onze tegenstanders. Willen die wedstrijdteams wel spelen? Nemen die clubs andere beslissingen etc?. Vragen die we per week moeten bekijken en kunnen beantwoorden.

Daarom zullen wij per week aangeven welk van onze wedstrijden er doorgaan.

Bij het schema voor de zaterdagen hanteert Nieuwerkerk de volgende uitgangspunten:

  • Als onze selectie 1/2 op zaterdag geen oefenwedstrijd buiten Nieuwerkerk speelt, dan geven we de selectie de ruimte om in ieder geval 1,5 uur te trainen in de Kleine Vink. Dit kan betekenen dat wij ervoor kiezen om die zaterdag andere wedstrijdteams niet door te laten gaan.
  • Breedtekorfbal thuis laten we zoveel mogelijk doorgaan op de geplande tijden. Het kan gebeuren dat een breedtesport team een keer moet wijken voor een training of oefenwedstrijd van de selectie 1/2.
  • We nemen elke week contact op met onze tegenstanders om te kijken of de wedstrijden door kunnen gaan, zowel uit als thuis. Wij willen wel, maar zoals gezegd kunnen tegenstanders anders beslissen. Hier doen we helaas niks aan.

We proberen breedtesportwedstrijden die na 17.00u gepland zijn in overleg met de tegenstanders op een nieuw tijdstip in te plannen op dezelfde dag.

LET OP: dit zaterdag-schema proberen we elke week maandagavond te publiceren. Door allerlei factoren kan het schema tot en met vrijdag nog wijzigen. Houd de website van Nieuwerkerk dus in de gaten.

Trainingen

Ook doordeweeks kunnen we maar tot 17.00u sporten. Normaal beginnen op dat tijdstip onze trainingen. Nu moeten we kijken wat er in de middaguren (14.00u tot 17.00u) mogelijk is. We hebben extra middaguren in de Parkzoomhal gereserveerd, waardoor we meer ruimte hebben, naast onze uren in de Kleine Vink. We merken echter dat veel trainers (uiteraard) niet in de middag al trainen kunnen geven. We hebben dit waar mogelijk ingepland. Veelal zijn het ouders die al eerder op de dag bereid zijn een training te geven. Als u dat ook wilt doen, meld u zich dan bij aan via: jtc@ckvnieuwerkerk.nl.

We hebben namelijk genoeg ruimte om bijvoorbeeld om 15.00u een training in te plannen voor het team van uw kind.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een trainingsschema. We publiceren dit zondag 5 december.

Het is al wel bekend dat de senioren 1/2 selectie op donderdag van 16.00 – 17.00 uur gaat trainen. Deze groep wordt aangevuld met spelers uit de A1 en Senioren 3.

Corona diensten / bardiensten / scheidsrechters / zaalwachten

Nu de meeste wedstrijden gewoon doorgaan hebben we dringend behoefte aan mensen die als QR-scanner van het CTB willen optreden op de zaterdagen. Opgeven hiervoor gaat heel simpel via:

Scandienst – CKV Nieuwerkerk

Mensen die zijn ingedeeld als bardienst, scheidsrechter en zaalwacht: dit gaat dus gewoon door tot 17:00u. Houd de website goed in de gaten.

Wij hopen jullie allemaal zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen mailt u naar jtc@ckvnieuwerkerk.nl. We zorgen dat uw bericht dan bij de juiste persoon terecht komt van JTC, TC of bestuur.

Laten we er met elkaar het beste van maken! Dank allemaal voor jullie begrip en medewerking!

Met sportieve groet,

Bestuur, JTC en TC CKV Nieuwerkerk

Meer berichten