Bestuur CKV Nieuwerkerk

Kleine Vink definitief vaccinatiecentrum regio Zuidplas

Beste leden, ouders van leden,

Het was me een hectisch weekje wel zeg. Ik korte tijd is er veel gebeurd. Zoals inmiddels wel bekend, via onze eigen site, de social media, alsmede de pers, zal sportcomplex De Kleine Vink worden omgedoopt tot vaccinatiecentrum voor de regio.

Evenals in 2017, toen er drie weken lang vluchtelingen in “onze Kleine Vink” werden opgevangen, werken we uiteraard graag mee aan het volksbelang en erkennen wij onze verantwoordelijkheden in deze.

Ook nu dragen we ons steentje bij middels het beschikbaar stellen van onze faciliteiten ten behoeve van het vaccineren en hopen dat de vaccinatiegraad in deze regio hoog zal zijn, mede als gevolg van een goede en bereikbare locatie. Een en ander houdt wel in dat wij de komende maanden in aangepaste vorm en met aangepaste faciliteiten onze vereniging voort zullen zetten.

Na een valse start hebben we de afgelopen dagen intensief overleg gehad met de GGD en de Gemeente Zuidplas. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat we in goed overleg een plan van aanpak hebben gedurende de periode dat wij geen gebruik kunnen maken onze eigen faciliteiten en van de Kleine Vink. Vooralsnog zal dit de periode tot 1 september 2021 zijn.

Het komt erop neer dat we per direct moeten omschakelen. Op zeer korte termijn komen er tijdelijke toiletten en een berging voor onze spullen. Zodra de vorst het land heeft verlaten, kunnen we dan in ieder geval de (jeugd)trainingen volgens de coronaregels weer oppakken. Als er zicht is op en een start van gezamenlijke trainingen en een reguliere competitie of een andere competitievorm, zullen er kleedkamers geplaats worden. Zodra de sportkantines weer open mogen en kunnen, zal ook in deze faciliteiten worden voorzien.

De conclusie is dat we als vereniging, weliswaar in aangepaste vorm, verder kunnen. Facilitair zal normaliter alles gewoon doorgang kunnen hebben. Ongetwijfeld zal het her en der behelpen worden op de club. Ik ben echter in de stellige overtuiging dat we als vereniging flexibel genoeg zijn om met elkaar dit tot een succes te maken.

We gaan samen voor een paar maandjes naar de camping met alle ongemakken die daarbij horen, maar ook met alle gezelligheid en saamhorigheid die kamperen zo leuk maken.

Als bestuur blijven we in gesprek met de GGD en Gemeente Zuidplas en hebben de overtuiging dat ook zij hun best zullen doen om ons ongemak tot een minimum te beperken en deze periode zo kort mogelijk laten duren.

Vrijdagavond hebben wij alle commissievoorzitters inhoudelijk geïnformeerd. Als je vragen hebt, kan je bij hen terecht. Uiteraard ben ook ik zelf aanspreekbaar op het moment dat er vragen zijn of aanvullende informatie nodig is. Uiteraard zullen wij jullie periodiek informeren over verdere ontwikkelingen.

Hopelijk snel tot op “camping De Kleine Vink”. Ik heb de glimmende trainingsbroek en wc rol alvast opgezocht.

Komt goed!

Jullie betrokken en gepassioneerde voorzittert,

Alfred Huijser

Bron afbeelding: ad.nl

Meer berichten