CKV Nieuwerkerk

Dit is de privacyverklaring van CKV Nieuwerkerk gevestigd te Steenbakkerij 2,2913 LJ Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40464499 CKV Nieuwerkerk, hierna te noemen: `de Vereniging`.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@ckvnieuwerkerk.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 
Klik hier voor het hele document