CKV Nieuwerkerk

Coördinator Horeca

Datum: 16-12-2015 14:13

Vanaf september 2016 is er een prachtige rol voor u weggelegd als Voorzitter BAR commissie / Coördinator Horeca.


Taken:
  • Coördinator van de barcommissie, keukencommissie en de feestcommissie
  • Zorgdragen voor barpersoneel bij verhuur van de sporthal (=verplicht). Wij doen zelf geen commerciële externe verhuur.
  • De feestcommissie zorgt voor een aantal feesten voor leden en introducees een aantal maal per jaar.
  • Zeer regelmatig overleg met bestuur en PR omtrent activiteiten aangaande sponsors en festiviteiten rondom kampioenschappen / afsluitdag enz….
  • Overleg met beheerder st. Polderbad inzake verhuur van HAL en inzet BAR en over gebruikszaken sporthal douches enz…..
Competenties:
  • “Regelneef”
  • Commercieel denken.
  • Organisatie vaardigheden.
  • Beetje inzicht in horeca.
  • Sociaal gedrag.
Tijdsbesteding in uren:
Ca. 2 uur per week maar soms meer uren bij organiseren van evenementen.