CKV Nieuwerkerk

null AOC Energie

 
 
AOC Energie evalueert alle energieleveranciers op prijs en prestatie. Vragen schriftelijk, met een kopie aan u, of ze bereid zijn een aanbieding uit te brengen. Is het antwoord positief dan krijgen ze één week om een aanbieding uit te brengen. De binnengekomen aanbiedingen worden stuk voor stuk volgens een vooraf opgesteld protocol geëvalueerd. Aan de hand daarvan ontstaat een totaal beeld qua prijzen, handelsmogelijkheden en leveringsvoorwaarden. Elke aanbieder ontvangt, als tegenprestatie, een overzicht van zijn score ten opzichte van de andere aanbieders. Met de beste twee of drie zetten wij, samen met u, of met een aantal van u als het een groot collectief van diverse bedrijven betreft, de laatste puntjes op de i. Uiteindelijk kiezen we gezamenlijk de beste leverancier(s) tegen de beste voorwaarden.

Vanuit een samenspel tussen personeel en bedrijfsmiddelen distilleert AOC Energie toegevoegde waarde uit de binnen uw bedrijf aanwezige energiestromen. AOC Energie bestrijkt samen met u het hele traject, van goed nadenken over eisen, wensen en technieken, tot en met het handelen in energieproducten (gas, elektriciteit, gasolie) en (laten) leveren en in stand houden van duurzame en ongekend rendabele systemen. Daarmee vinden en behouden wij klanten.

Voor zeer grote afnemers van energie worden ’s nachts om 01.00 uur, vanaf diverse internationale beurzen, de einde dag prijzen geautomatiseerd uitgelezen. ’s Nachts om 03.00 uur worden de ingenomen handelsposities (wat is er in welke jaren ingekocht / verkocht) vanaf het handels portal desbetreffende leverancier(s) uitgelezen. ’s Morgens vanaf 05.00 uur heeft de desbetreffende klant van AOC Energie, zowel grafisch, in de vorm van grafieken, als schriftelijk in de vorm van tabellen en berekeningen, de beschikking over haar te verwachten energiekosten dit jaar en x jaren vooruit.

AOC Energie is een dienstverlener die zich voor u, op basis van geen besparingen ook geen factuur (No Cure No Pay), elk jaar tot minimaal het drievoudige daarvan terug verdient.
 
Lees meer: www.aocenergie.nl