CKV Nieuwerkerk

Technische Commissie

De Technische Commissie (vanaf hier TC) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van korfbal-technisch beleid alsmede dat alles op korfbaltechnisch gebied binnen de vereniging goed verloopt. Daarnaast heeft de TC de volgende kerntaken:

  • Het samenstellen van de teams voor senioren. Een uitzondering daarop zijn de selectieteams, die teams worden door de trainers samengesteld. De TC brengt hierbij enkel een advies uit;
  • Het organiseren van oefenwedstrijden;
  • Het indelen van trainingstijden;
  • Het aanstellen van trainers van de diverse teams;
  • Begeleiding en ondersteuning van trainers;
  • De TC dient als klankbord voor leden met "korfbalproblemen";
  • De TC regelt de deelname aan de toernooien i.o.m. de trainers.

De volgende leden maken deel uit van de Technische Commissie:

 

Seizoen 2017-2018      
Voorzitter Ruud Hogeweg (a.i.)   E-mail
Coördinator 1-2 Ruud Hogeweg (a.i.)   E-mail
Coördinator 3-4 Arjan Vuik   E-mail
Coördinator5-7 Viola Conelisse   E-mail
Coördinator8-11 vacature   E-mail
Algemeen lid Carolien v.d. Wal   E-mail
Wedstrijdzaken Leen Vogelaar   E-mail
Wedstrijdzaken Ruud Hogeweg   E-mail

Jurytafel

Bij de wedstrijden van Nieuwerkerk 1 en 2 wordt met een zogenoemde jurytafel gespeeld. Deze jurytafel wordt bemand door een schotklokbediener, een tijdwaarnemer en een juryvoorzitter. Bij CKV Nieuwerkerk zijn de volgende vrijwilligers actief achter de jurytafel:

Juryvoorzitters Schotklok / Tijdwaarneming
Jos Lansbergen Co van Horik
Guus de Lange Ingrid de Jong
Rob van Sprang Peter van Vliet
Fred Jan Nesselaar Tom van den Enden
  Ruud Hogeweg 
  Edwin Dibbets
  Stefan van der Knijff

Coördinatie: Ruud Hogeweg, 06-10556704 | 0180-317881 of E-mail