CKV Nieuwerkerk

Jeugd technische commissie

Taken JTC
Aan het begin van het korfbalseizoen is de JTC verantwoordelijk voor de teamindeling. Op basis van selectietrainingen en op basis van de vorige seizoenen worden de teams samengesteld. Dit is altijd een lastige opgave, zeker ook omdat we kinderen moeten teleurstellen. Dat is natuurlijk nooit leuk! We gaan echter nooit of een nacht ijs en hopen zo goed mogelijke beslissingen te nemen.
Nadat we de teams hebben ingedeeld moeten we op zoek naar trainers voor de teams. Dat is ook altijd een hele klus. Gelukkig hebben wij binnen onze club dit jaar voldoende leden kunnen vinden die bereid zijn om een jeugdteam te begeleiden.
Ook delen wij de trainingstijden in en regelen we oefenwedstrijden voor de selectieteams. 
 
Tijdens het seizoen komen wij zo'n acht keer bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen bespreken we dingen die spelen in de teams, kijken we of we problemen kunnen oplossen, worden er clinics bedacht voor de teams en werken wij het beleid van het bestuur uit. Een belangrijke alinea uit ons jaarverslag 13/14 luidt als volgt:
 
Ouders: ‘Tel tot tien en richt u tot de coördinator!’
 
Afgelopen seizoen hebben wij gelukkig weinig incidenten gehad tussen coaches en ouders, maar nog altijd was er soms commentaar vanuit de ouders richting de trainers of coaches.
 
Ons beleid blijft dat wij alle ouders verzoeken om hun emotie tijdens een wedstrijd in bedwang te houden. We willen dat ouders rondom een wedstrijd de coaches met rust laten en even tot tien tellen, ook al wordt hun kind (weer) gewisseld. De ouders kunnen vervolgens contact opnemen met de betreffende coördinator en hen de situatie uitleggen. De coördinator kan dan contact opnemen met de trainers. Zo hopen wij het plezier bij de trainers te behouden. 

De volgende leden maken deel uit van de Jeugd Technische Commissie:

Voorzitter Ronald Verbeek    
Coördinator A1, B1, C1 en D1   Martin van schaik   E-mail
Coördinator A2, A3 en A4 vacant x x
Coördinator B2, B3 en C2 en C3 Wilbert Burger 06-43834529 E-Mail
Coördinator D2 t/m D6 Hans Sies 010-8401612 E-mail
Coördinator E-teams Rosanne Lansbergen   E-mail
Coördinator F-teams Gerda vd Knaap 0182-349002 E-mail
Coördinator Kangoeroe's Annelies Pausma 06-1451447 E-mail

 


Bovenstaande personen zijn voor de ouders het aanspreekpunt als er vragen zijn of eventueel problemen bestaan.

Wij hebben liever dat de ouders zich richten tot de coördinatoren. Wij hopen daarmee onze trainers een beetje uit de wind te houden.