CKV Nieuwerkerk

Sociaal Veilige Sportomgeving

Beste Leden,

In de laatst gehouden ALV van 16 november jongstleden hebben wij gesproken over een Sociaal Veilige Sportomgeving binnen onze vereniging. Dit geldt voor sporters/leden, coaches en begeleiders, commissieleden vrijwilligers, alsmede eigen publiek en bezoekers. Als bestuur zijn wij en voelen wij ons hiervoor verantwoordelijk. 

Met dit in ons achterhoofd zullen wij als bestuur grensoverschrijdend gedrag dan ook niet langer tolereren. Denk daarbij onder andere aan het in woord en gebaar zodanig bejegenen van een ander dat deze zich in zijn waardigheid aangetast voelt, machtsmisbruik, fysieke- en/of geestelijke bedreiging, het aanbrengen van schade aan (im)materiële zaken. Indien er sprake is van seksuele intimidatie kan er een beroep gedaan worden op onze vertrouwenspersonen, Jan Hordijk en ……….. De verdere afhandeling hiervan geschiedt door de daartoe aangewezen instanties. Hierbij speelt het bestuur geen bepalende rol. 

Dit is wel het geval bij overige grensoverschrijdende gedragingen. Overtredingen zullen door het bestuur onderzocht worden op basis van hoor en wederhoor. Indien het bestuur van oordeel is dat er sprake is van een overtreding, zullen gepaste sancties worden toegepast. 
Iemand aanspreken op zijn of haar gedrag is echter geen taak van het bestuur alleen. We mogen of moeten misschien wel als leden elkaar er op wijzen dat bepaald gedrag ongepast is en dat grenzen overschreden worden. Dat mogen we van elkaar verwachten en dat hebben we ook van elkaar te accepteren. Daar zijn we nu eenmaal verenigd voor.

Ik ben er van overtuigd dat we het met elkaar niet zover zullen laten komen. We hoeven echt geen watjes te zijn en het braafste jongetje van de klas, maar we hebben wel met elkaar klasse, stijl en gemeenschappelijke waarden en normen. Laten we van ons spreken op het veld met inzet en strijd, kwaliteit en het winnen van wedstrijden in plaats van door grensoverschrijdend gedrag.
 

Alfred Huijser