CKV Nieuwerkerk

SAMEN BOUWEN AAN EEN VERNIEUWDE JEUGDOPLEIDING

Datum: 17-02-2019 09:59

Tijdens een druilerige maar zeer succesvolle inspiratieavond op een vrijdag in september 2018 vielen voor de meeste aanwezigen de termen ‘Jeugdplan’ en het ‘Technisch Hart’ voor het eerst. Deze avond werd een tipje van de sluier opgelicht; er komt een nieuw jeugdplan. In dit interview met Martijn Reijm bespreken we wat dit plan precies inhoudt en welke veranderingen we de komende tijd kunnen verwachten.

Onze korfbalsport is de afgelopen jaren onderhevig aan verandering geweest. Daar waar veel innovatie heeft plaatsgevonden in het spel en regelgeving heeft de ontwikkeling van een jeugdplan relatief stil gestaan. Tot nu dan. Het Technisch Hart heeft het voortouw genomen om hier verandering in aan te brengen. Maar hoe is dat Technisch Hart eigenlijk tot stand gekomen?

“De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het voor onze commissies lastig is om specifieke veranderingen door te voeren. Dit komt met name door het feit dat veranderingen effect hebben op meerdere commissies. Vanuit diverse hoeken hebben wij het advies gekregen om ons met een kleine wendbare groep te gaan richten op deze verbeteringen binnen onze club. Voor deze groep is dus een belangrijke taak weggelegd en bovendien is deze samenstelling niet zomaar uit de lucht gegrepen: “Door vanuit commissies een afgevaardigde bij het Technisch Hart te betrekken kunnen we uiteindelijke plannen en overwegingen met iedere commissie op de juiste manier delen.”

Duidelijk, jullie kunnen zo dus snellere beslissingen nemen maar hierbij de belangen van de verschillende commissies meenemen in die trajecten. Welke ontwikkelingen of stappen hebben jullie de afgelopen periode in deze nieuwe samenstelling al kunnen nemen?

“Wij hebben ons nu met name gefocust op het formuleren van onze doelstellingen. We zijn gaan kijken welke stappen wij willen gaan doorlopen om uiteindelijk verbeteringen door te voeren binnen onze hele vereniging. Doel van deze stappen is om te zorgen dat alle leeftijdscategorieën nog meer plezier halen uit het sporten bij de vereniging CKV Nieuwerkerk. ”

Welke stappen hebben jullie dan geformuleerd?

“Als eerste stap willen wij de jeugd breder gaan opleiden, maar daar komen we straks nog op terug. Vervolgens willen we de focus verleggen op de trainersbegeleiding. Door onze trainers te trainen worden trainingen kwalitatief nog beter. De derde stap is om een verbeterde topsportcultuur te creëren voor onze selectie. Uiteindelijk willen we ook seniorenteams met elkaar laten trainen. Deze laatste en vierde stap zal zorgen dat ook die trainingen kwalitatief verbeteren en vermoedelijk meer plezier opleveren."

Evenredig trainen heeft invloed op ontwikkeling

Het is dus helder dat de eerste stap in dit proces het breder opleiden van de jeugd is. Maar het is misschien nog wel interessanter om te achterhalen waar deze doelstelling vandaan komt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat men tot het veertiende levensjaar van een kind niet goed kan inschatten hoeveel talent het heeft en hoe dat zich ontwikkelt. “Je kunt daarom dus ook niet bepalen welk kind het meest geschikt is om in het hoogste team te spelen.” zo vertelt Reijm. “Een voorbeeld hiervan hebben wij binnen onze eigen club opgeleid. Aram Brouwers heeft bij CKV Nieuwerkerk nooit vast in de C1, B1, A1 of het eerste gespeeld, maar heeft later met Eibernest 1 wel Hoofdklasse gespeeld en met het vlaggenschip van DSC zelfs in de Korfballeague.”

Hoe willen jullie zorgen dat kinderen breder wordt opgeleid?
“Er zijn drie pijlers opgesteld waarmee wij willen borgen dat ons nieuwe jeugdplan onze jeugd voorziet in een evenwichtigere balans.

1. We willen ieder kind evenveel training -en wedstrijduren aanbieden;

2. Eens per week traint de gehele lichting met de jeugdtrainer van het eerste team (vb: de hele D-lichting traint samen onder begeleiding van de D1-trainers, die daarbij uiteraard assistentie krijgen van andere trainers).

3. We trainen onze trainers daarbij om de trainingen kwalitatief nog meer te verbeteren.

“Toen ikzelf vijf jaar was en meetrainde met de korfbalvereniging CKV Nieuwerkerk selecteerde men op eenzelfde manier zoals dit nu ook gebeurt. Het is dus wel eens tijd voor een verandering na 30 jaar op eenzelfde manier te werken.” De bovenstaande pijlers kun je uiteindelijk door vertalen naar drie fundamentele veranderingen, stelt Reijm: ”We gaan gezamenlijk trainen, doen niet te vroeg aan talentselectie en bieden onze jeugdleden de juiste weerstand.”

Dat klinkt interessant, waar hebben jullie deze inspiratie opgedaan?

“Allereerst zijn we begonnen met het lezen van veel verschillende onderzoeken. Deze worden onderbouwd door verscheidene stukken die het KNKV heeft gepubliceerd.”

Ik meen mij te herinneren dat je tijdens de inspiratieavond een interessant voorbeeld uit Australië wist te benoemen...

“Ja klopt! Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat de meeste goudenmedaillewinnaars niet zijn opgeleid via het gebaande pad. Juist een weg met hobbels en soms tegenslagen zorgt dat topsporters mentaal weerbaar worden en zo een hoger einddoel bereiken. Dit bevestigt onze visie en geeft aan dat positieve weerstand bieden op jonge leeftijd op een later moment effect heeft.”

 

Meer focus op ontwikkeling gedurende het seizoen
In plaats van de traditionele selectietrainingen in juni en bekendmaking van de selecties wordt dit in het nieuwe jeugdplan op een andere manier aangepakt. De JTC-coördinator behoeft niet langer zelfstandig te kijken en te beoordelen. Trainers zullen hier nog meer bij worden betrokken en worden daarnaast ondersteund door een groep “kenners”. Trots legt Reijm uit:” We willen toe naar een omgeving waarin gedurende het seizoen wordt gekeken naar de ontwikkeling van een kind. Op basis van die uitkomsten wordt vervolgens de teamindeling bepaald. Geen selectietrainingen meer dus in de zomer. Al vele jaren een doorn in het oog van vele ouders en betrokkenen, dus we hopen ook hen hierin tegemoet te komen.”

Om dit in de praktijk te kunnen toepassen zijn er uiteraard vrijwilligers nodig die zich hieraan willen toewijden. Er zijn daarom groepjes samengesteld waarin een lid van het Technisch Hart, de verantwoordelijke JTC Coördinator en een selectielid zitten. Vijf selectieleden van Nieuwerkerk 1 en 2 hebben zich inmiddels aangemeld om te helpen(!). Deze groepjes zullen zich gaan richten op het beoordelen en de ontwikkeling van de jeugdspelers.

Het is van groot belang dat deze transitie samen met de trainers wordt aangegaan: “Vanaf februari/maart willen wij gaan starten, er staan mensen klaar die dit willen gaan realiseren. Het is voor ons alleen heel belangrijk om in gesprek met onze trainers te blijven. Daarom zullen wij binnenkort een Trainersbijeenkomst organiseren waar we dieper op dit onderwerp ingaan. Dit plan is voor ons alleen geslaagd als het ook voor trainers nog leuker en beter wordt!”

Binnen de jeugdopleiding zullen er dus een aantal zaken helemaal anders worden gedaan. Wat verwacht je dat het meest effect gaat hebben?

“Trainers zullen op een andere manier met elkaar aan de slag gaan. Door met elkaar te trainen zullen trainers juist van elkaar gaan leren. Met die ontwikkelingen wordt het niveau van de trainingen nog hoger en kunnen kinderen dus breder en beter worden opgeleid."

Wanneer kinderen met een gehele lichting gaan trainen zijn zij dus minder met het team samen, hoe gaan jullie dit ondervangen?

"Ondanks de keuze voor een gezamenlijke training is het net zo belangrijk dat de balans in orde blijft. Het teamgevoel moet worden geborgd omdat er op zaterdag met een eigen team voor de punten wordt gestreden. “We gaan daarom twee keer per week met de kinderen trainen. Een training waarbij de gehele lichting mét elkaar traint en een training waarbij alleen het team samen traint. Zo willen we het team bij elkaar betrokken houden.”

Is twee keer per week trainen niet te veel?

“Nee; maar we zijn ons uiteraard bewust van het feit dat sommige kinderen meerdere hobby’s kunnen uitoefenen. Mocht het zo zijn dat twee keer per week korfballen voor hen te veel is, zal er daarom altijd worden uitgegaan van de training met het eigen team.”

Tot slot: nu we dit op papier hebben gezet is men natuurlijk erg benieuwd naar de eerste stappen die gezet gaan worden. Wanneer verwacht je dat ouders en kinderen dit in de praktijk gaan terugzien?

“Eigenlijk beginnen we al vanaf februari, we gaan ons vanaf dat moment focussen op de jeugdleden om te kijken hoe zij zich ontwikkelen.”

Na het zaalseizoen zal er op het veld een pilot worden gedraaid waarbij een aantal jeugdteams dat met elkaar gaat trainen. Op die manier kunnen de club, spelers en trainers zich optimaal voorbereiden op het komende seizoen.

De nieuwe manier van samen trainen willen we in het seizoen 2019-2020 introduceren bij de F- E- en D-pupillen. De stap naar de C- en B-teams zal gemaakt worden na de zomer van 2020. “We gaan de komende periode iedereen zeker op verschillende manieren informeren. Zo organiseren we minimaal twee informatieavonden waarin wij met geïnteresseerden in gesprek gaan” zo benadrukt Reijm. Tevens zal in juni een avond plaatsvinden nadat de bekendmaking van de jeugdteams heeft plaatsgevonden. Houd de website in gaten voor meer informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel of over de informatie die u hier heeft gelezen? Mail dan naar pr@ckvnieuwerkerk.nl.

Auteur: Martijn Huijser