CKV Nieuwerkerk

Instructie voor de traines, oudfers en kinderen komende week

We zijn als bestuur en JTC keihard bezig om het weer mogelijk te maken om te gaan trainen met de leden tot en met 12 jaar en van 13-18 jaar. We moeten daarvoor allerlei dingen organiseren. Aan alle ouders en leden vragen we dit bericht HEEL GOED TE LEZEN. Hanteren we de regels namelijk niet goed, dan raken we de toestemming om te mogen trainen namelijk net zo makkelijk van de gemeente Zuidplas weer kwijt.


Deelneming aan de trainingen gebeurt op vrijwillige basis. Indien je ziekteverschijnselen (koorts en/of hoesten en/of verkoudheid) hebt of er is iemand in je directe familie die deze verschijnselen heeft, dan kom je niet trainen!  Natuurlijk informeer je dan je trainer.  Bij twijfel niet komen en kom je wel en wij twijfelen zullen we je naar huis moeten sturen!
We vragen iedereen ook voor en na de training zijn handen thuis te wassen. 
 
Waar gaan we trainen?
Op ons eigen korfbalveld (dus zoek je veldschoenen weer op!).

Wanneer gaat wie trainen?
De eerste trainingen starten as vrijdag 1 mei voor de E1 t/m E6, C1 en B1. Vanaf woensdag 6 mei as kan iedereen weer trainen. LET OP: de training as vrijdag is een proeftraining om te zien of alles loopt zoals we willen.

We hebben een trainingsschema gemaakt. Hierin is verwerkt dat elk team 2x traint per week. Een keer door de weeks en een keer op zaterdag. Je traint met je eigen team en waar mogelijk met je eigen trainer. Let ook goed op op welk veld je traint, zodat je direct naar het juiste veld kunt. Elk team krijgt een brief met daarin uitgelegd wanneer ze mogen trainen.

Hoe zijn de regels rondom het veld?
Er gelden strikte regels rondom het veld:
  • toegang alleen op exact de tijden die in de brief die jullie krijgen genoemd staan. Je mag maximaal 5 minuten voor de training het complex op (of anders wanneer in de brief aangegeven). Kom dus niet eerder, want pas op het exacte tijdstip mag je het hek door en sta je alleen maar te wachten. Ook aan einde van de training is het direct het complex verlaten en naar huis.
  • omgekleed en met veldschoenen aan, de kleedkamers en kantine zijn verder dicht
  • er is een ingaande en uitgaande stroom om naar het veld te lopen.
  • voor en na de training desinfecteer je jouw handen met de middelen die we hiervoor hebben staan.
  • geen ouders langs de velden, ouders leveren hun kind af bij het hek en kunnen ze na de training daar ook weer ophalen. Zorg dat je ook voor de uitgang minimaal 1.5 meter tussenruimte houdt!
  • er zijn toiletten open, hier liggen ontsmettingsdoekjes. We vragen iedereen voordat hij/zij komt trainen thuis nog even te plassen zodat we het toiletgebruik tot een minimum beperken. Er mag zich maar 1 persoon tegelijk in de toiletten bevinden. Dit gebeurt alleen na toestemming van de Coordinator die aanwezig is (via oranje hesjes te herkennen)
  • iedereen neemt water mee en drinkt uit zijn eigen fles. Flessen worden op vaste plaatsen neergezet.
  • alle corana coordinatoren dragen hesjes en alle instructies van hen worden opgevolgd, zo niet word je naar huis gestuurd.
Wie geven er training?
De trainingen worden verzorgd door trainers en hulptrainers.  
 
Wie houden er toezicht?
Naast de trainers is er een corana coordinator van de vereniging die de afspraken controleert en aanwijzingen geeft waar dat nodig is. Deze coordinator zorgt ook ervoor dat niemand op het complex is die daar niet hoort en regelt de ontvangst en het verlaten van het veld. Ouders mogen niet tijdens de training aanwezig zijn en geven hun kind bij het hek van het korfbalveld af. We verwachten ook dat vertegenwoordigers van de gemeente geregeld langs zullen komen om te controleren dat de afspraken worden nagekomen.

Hoe gaan we om met de materialen?
Na elke trainingen worden ballen en palen en andere materialen ontsmet voor gebruik door de aanwezige coordinator.

Hoe gaan we om met de velden?
De tijden zijn zo ingericht dat er in de aanloop naar het veld en weggaan van het veld geen overlappende stromen zitten. Volg de aangegeven routes.

Hoe gaan de A-B-C teams trainen?
De A-B-C-kinderen en hun trainers moeten 1,5 meter onderling afstand houden gedurende de gehele training. We zijn bezig trainingsvormen te bedenken waarin dit mogelijk is, maar vragen ook de creativiteit van de trainers uit deze groep.  A-spelers die 19 jaar zijn, mogen niet meetrainen.

Hoe gaan de D-E-F teams trainen?
De D-E-F-kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden gedurende de training. In principe worden de trainingen met normale trainingsvormen uitgevoerd. De trainers hanteren onderling en naar de kinderen toe wel een afstand van 1.5 meter.

Algemeen
Nogmaals willen we benadrukken dat door de gemeente gecontroleerd zal worden of wij ons aan bovenstaande regels zullen houden. Eventuele toestemming om te trainen kan worden ingetrokken indien we ons niet aan de gestelde regels houden of er kunnen boetes worden uitgedeeld. Probeer elkaar te helpen bovenstaande regels uit te voeren en schroom ook niet om elkaar aan te spreken op bovenstaande regels. En als je suggesties hebt, laat dit de coordinator of bestuur/JTC weten. We willen graag weer sporten, maar ook gezond blijven. Daarom nogmaals bij koorts en/of hoesten en/of verkoudheid blijf je thuis en zien we je op een later tijdstip weer!  

Heel veel plezier weer tijdens jullie trainingen!
 
Bestuur en JTC