CKV Nieuwerkerk

Update Corona 14 December

Datum: 24-10-2020 18:17

Beste Leden,
 
Het zal u niet zijn ontgaan. Nederland is weer in een strenge lockdown. Een van de maatregelen heeft gevolgen voor onze mooie korfbalsport, althans voor de binnensport. Alle openbare gelegenheden, en dus helaas ook de sporthallen, gaan vanaf dinsdag 15 december dicht. Voorlopig tot en met dinsdag 19 januari 2021.

Als bestuur hebben we vooralsnog besloten dat tot nader order alle activiteiten opgeschort worden. Dit betreft de trainingen voor zowel senioren als voor de jeugd. Tot begin Januari zal ook buiten trainen niet tot de mogelijkheden behoren. We gaan in overleg met TC en JTC om de behoefte te peilen, en een goed plan op te stellen waarbij 1,5 meter en 2 personen gewaarborgd zijn. 

We rekenen op jullie aller begrip, en hopen op een snel herstel van alles, en meer in het bijzonder ons verenigingsleven.
 
Nu u toch thuis zit, nodig ik u/jullie graag hierbij nogmaals uit om aan te sluiten bij onze digitale ALV van aanstaande donderdag. Meld u nog snel even aan bij secretariaat@ckvnieuwerkerk.nl

 
Namens het bestuur,
Alfred Huijser