CKV Nieuwerkerk

Contributie vanaf 1 januari 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2018 heeft het bestuur zoals gebruikelijk een contributievoorstel voor akkoord voorgelegd aan de leden. De voorgestelde verhoging van de contributiebedragen bedroeg 1,5%. De leden hebben het bestuur gevraagd nogmaals naar de contributieverhoging te kijken vanwege het slechte financiële resultaat in het afgelopen seizoen. Het bestuur heeft van de leden het mandaat gekregen om de contributieverhoging vast te stellen tussen 1% en 5%.

Tijdens de eerste bestuursvergadering van dit jaar heeft het bestuur besloten de contributie voor de spelende leden te verhogen met 3%. De ingangsdatum van deze verhoging is 1 januari 2019. De contributiebedragen vanaf deze datum worden:
 
 
Categorie
Contributie
Schoonmaak bijdrage
Senioren
254
9
Junioren
213
9
Aspiranten
171
9
Pupillen
152
9
Zaal-/veldleden
198
9
Trainingsleden
61
-
Niet-spelend
42
-
 
Voor de indeling naar leeftijd geldt met als peildatum 1 januari de volgende indeling: 
·         Pupillen: t/m 11 jaar
·         Aspiranten: 12 t/m 15 jaar
·         Junioren: 16 t/m 18 jaar
·         Senioren: vanaf 19 jaar

Namens het bestuur.
Rob van Sprang