CKV Nieuwerkerk

Contributie 2020-2021

In de Algemene Leden Vergadering worden de contributies voor het lopende seizoen vastgesteld. Omdat de ALV later dit kwartaal pas op de agenda staat, zijn de contributiebedragen per categorie voor de eerste helft van het seizoen 2020-2021 gelijk gebleven aan die van het voorgaande seizoen. Een eventuele contributieverhoging zal pas vanaf 1 januari 2021 van kracht worden. Ook de shirtbijdrage en de bijdrage in de schoonmaakkosten zijn ongewijzigd gebleven op gezamenlijk EUR 9,00 per seizoen voor spelende leden.

De leden die in het verleden gekozen hebben voor automatische incasso dienen er rekening mee te houden dat de contributie op of rond 8 oktober aanstaande van hun rekening zal worden afgeschreven. 

Indien alsnog gekozen wordt voor automatische incasso, geldt nog steeds de korting van EUR 2,50 per kwartaal. Deze korting geldt alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via automatische incasso dient te worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf 1 januari 2021 de contributie automatisch per kwartaal incasseren.