CKV Nieuwerkerk

Contributie 2019-2020

Op de Algemene Leden Vergadering van 23 september jongstleden hebben de leden het voorstel van het bestuur om de contributies te verhogen met 1,5% goedgekeurd. De nieuwe kwartaal- en jaarcontributies voor de verschillende categorieën staan inmiddels op de website. De shirtbijdrage en de bijdrage in de schoonmaakkosten zijn ongewijzigd gebleven op gezamenlijk EUR 9,00 per seizoen voor spelende leden.

De leden die in het verleden gekozen hebben voor automatische incasso dienen er rekening mee te houden dat de contributie op of rond 10 oktober aanstaande van hun rekening zal worden afgeschreven.

Indien alsnog gekozen wordt voor automatische incasso, geldt nog steeds de korting van EUR 2,50 per kwartaal. Deze korting geldt alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via automatische incasso dient te worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf 1 januari 2020 de contributie automatisch incasseren.