CKV Nieuwerkerk

Contributie 1e helft 2018-2019

Afgelopen vrijdag hebben jullie per email de contributienota over de 1e helft van het lopende seizoen ontvangen (voor automatische incasso over het eerste kwartaal van dit seizoen). Omdat de Algemene Leden Vergadering is uitgesteld tot 16 november aanstaande en de Algemene Leden Vergadering besluit over aanpassing van contributiebedragen, is de gefactureerde contributie gelijk aan die van het afgelopen seizoen. Dit geldt ook voor de shirtbijdrage en de bijdrage in de schoonmaakkosten. De enige wijziging ten opzichte van het afgelopen seizoen kan een wijziging van de leeftijdscategorie zijn.
 
De leden die in het verleden gekozen hebben voor automatische incasso dienen er rekening mee te houden dat de contributie op of rond 12 oktober aanstaande van hun rekening zal worden afgeschreven. 

Indien alsnog gekozen wordt voor automatische incasso, geldt nog steeds de korting van EUR 2,50 per kwartaal. Deze korting geldt alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via automatische incasso dient te worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf 1 januari 2019 de contributie automatisch incasseren.