CKV Nieuwerkerk

Contributie 2e kwartaal 2018-2019

Op de Algemene Leden Vergadering van 16 november jongstleden hebben de leden het bestuur de ruimte te geven de contributies te verhogen met een nog door het bestuur nader te bepalen percentage. De verhoging van de contributie zal dan gelden voor de nog te factureren termijnen en wordt dus niet met terugwerkende kracht ingevoerd. De shirtbijdrage en de bijdrage in de schoonmaakkosten zijn ongewijzigd gebleven op gezamenlijk EUR 9,00 per seizoen voor spelende leden.
 
De leden die in het verleden gekozen hebben voor automatische incasso dienen er rekening mee te houden dat de contributie op of rond 10 december aanstaande van hun rekening zal worden afgeschreven. 

Indien alsnog gekozen wordt voor automatische incasso, geldt nog steeds de korting van EUR 2,50 per kwartaal. Deze korting geldt alleen voor spelende leden. Indien in het vervolg de contributie via automatische incasso dient te worden afgeschreven, kan dit per email kenbaar gemaakt worden op contributie@ckvnieuwerkerk.nl. Wij zullen dan vanaf 1 januari 2019 de contributie automatisch incasseren.