CKV Nieuwerkerk

                     22 februari 2019 
Onderwerp     Nieuwsbrief Hoofdweg 
Ons Kenmerk Reconstructie Hoofdweg Capelle aan den IJssel 
 
Geachte heer/mevrouw,

Graag willen we u informeren over de voortgang van de werkzaamheden aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel. De gemeente Rotterdam heeft Heijmans Infra opdracht gegeven voor de uitvoeringswerkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Schollevaartsedreef in Capelle aan den IJssel en de Laan van Avant Garde in Nieuwerkerk aan den IJssel en bestaan uit het reconstrueren van de bestaande weg, alsmede het vervangen van de asfalt- en elementenverharding. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 
Fase 1 is op maandag 28 januari 2019 gestart, het opbreken, ophogen en het vervangen van het asfalt van het fietspad aan de noordzijde zijde van de Hoofdweg is in volle gang, uit veiligheidsoogpunt blijft de omleiding tot begin april van toepassing. 
Op maandag 4 maart 2019 wordt begonnen met fase 2, van maandag 4 maart tot begin april worden beide rijbanen volledig voor het autoverkeer afgesloten. Het verkeer van en naar Nieuwerkerk aan den IJss ngsroutes ten noorden en ten zuiden van de Hoofdweg geleid. Deze routes worden door bebording aangegeven, 
 
In deze periode rijdt de Arriva buslijn 190 via de parallelweg van de Hoofdweg richting Nieuwerkerk aan den IJssel ( en vice versa). Op de parallelweg wordt een tijdelijke halte geplaatst. 
 
Hoewel enige overlast niet te vermijden zal zijn zullen wij proberen deze tot een minimum te beperken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Heijmans Infra B.V, bereikbaar op werkdagen van 8:00 t/m 16:00, tel.: 078-6533000 of via de omgevingsmanager Harry Koopman, te bereiken onder nummer: 06-15634480. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Heijmans Infra B.V., vestiging Dordrecht 
Gemeente Rotterdam